+31 (0) 481 82 09 98 info@fiscalesprekers.nl

Kosten bijeenkomst

De kosten van een bijeenkomst zijn afhankelijk van de duur en inhoud. Een aantal onderwerpen, zoals fiscale actualiteiten, hebben de fiscale sprekers altijd beschikbaar. Dergelijke bijeenkomsten vragen minder voorbereiding en zo’n bijeenkomst is al mogelijk vanaf €1.250 euro. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Het uitgangspunt voor een reguliere bijeenkomst is dat de fiscale sprekers voor iedere bijeenkomst een exclusieve presentatie maken rekening houdend met de doelgroep en samenstelling van de klantenportefeuille. Als richtlijn kunt u onderstaande informatie aanhouden, echter maken we graag een persoonlijke offerte.

Rekenvoorbeeld

U kunt per uur, halve dag of gehele dag een bijeenkomst boeken. Per uur kennisoverdracht mag u drie uur aan voorbereidingstijd rekenen. Stel, u wenst een bijeenkomst van één dagdeel:

Uitvoering betreft één dagdeel wat gelijk is aan vier uur
De voorbereidingstijd komt dan neer op vier uur maal drie uur voorbereiding en geeft een totaal van twaalf uur
De voorbereidingstijd en de uitvoering tezamen brengen u op een totaal van zestien uur.
Per uur (zowel voorbereidingstijd als uitvoering) wordt er gerekend met een uurtarief van €125,- euro. In bovenstaand voorbeeld zou u uitkomen op:

Uitvoering één dagdeel (vier uur) €500,- euro
Voorbereiding totaal twaalf uur (zie bovenstaand) €1.500 euro
De totale kosten voor de bijeenkomst bedragen €2.000 euro

Ziet u graag dat dezelfde bijeenkomst meerdere malen wordt verzorgd? Dan rekenen we, naast de uren in uitvoering, twee uur (€250,-) aan voorbereiding per extra uitvoering.

De genoemde bedragen zijn exclusief reiskosten (€0,30 per kilometer) en omzetbelasting.
U dient zelf voor de locatie, diner en beamer zorg te dragen. Kiest u voor een webinar? Dan verzorgen wij de techniek van de online bijeenkomst. Uiteraard kunnen wij u altijd ondersteunen en de organisatie – zowel bij een fysieke bijeenkomst als een webinar – volledig uit handen nemen.