+31 (0) 481 82 09 98 info@fiscalesprekers.nl

Fiscale bijeenkomsten 2019/2020

Hieronder treft u een aantal fiscale bijeenkomsten aan. De duur van de bijeenkomst hangt af van de diepgang van het onderwerp. Per onderwerp staat een indicatie van de mogelijke duur. Iedere bijeenkomst stemmen de fiscale sprekers op hun doelgroep af. Uiteraard gaat dat in nauw overleg met u. Naast de tijdsduur spreken we de inhoud en het niveau met u af. De NBA, de Noab, het RB en KNB verlenen PE-punten voor de bijeenkomst. Het aantal punten hangt af van de duur van de bijeenkomst. De verschillende onderwerpen van de bijeenkomsten zijn te combineren. Uw bijeenkomst is altijd uniek, dus er is volop mogelijkheid uw wensen in de bijeenkomsten te verwerken.

Fiscale actualiteiten (Tijdsduur: 1,5 tot 5 uur)

Het fiscale recht verandert dagelijks. U kunt niet alles op de voet volgen. De wetgeving verandert, de rechters zorgen voor jurisprudentie en de belastingdienst wijzigt haar beleid. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u alle actualiteiten die voor uw praktijk van belang zijn. Daarbij is er niet alleen aandacht voor de wijziging zelf, maar plaatst de spreker het ook in een groter geheel. Zo weet u direct wat de advieskansen zijn en waar de risico’s liggen.

De DGA in het MKB (Tijdsduur: 1,5 tot 5 uur)

Een directeur grootaandeelhouder (DGA) heeft in de relatie met zijn B.V. verschillende petten op. Hij treedt op als bestuurder, werknemer of aandeelhouder. De DGA verwacht dat u hem hierover optimaal adviseert. Tijdens deze bijeenkomst brengt de spreker u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op al deze deelgebieden. Natuurlijk komen de klassiekers aan bod: het loon, de auto en de rekening-courant. Maar er is nog veel meer. De werkkamer, lenen van de B.V., wat te doen met ODV, samenwerken met de B.V. en de verkoop of liquidatie van de B.V.

De auto: voor en door ondernemers (Tijdsduur: 1,5 tot 5 uur)

Sinds jaar en dag één van de meest besproken onderwerpen aan de tafel van de adviseur. Of het een nieuwe een startende ondernemer is of een vermogende DGA: allemaal hekelen ze de heffing over de auto. Tijdens deze bijeenkomst is er veel aandacht voor de actualiteit over de auto. Wat zijn de wijzigingen, wat kunt u nog verwachten en wat is de beste oplossing voor uw klant.

De voor de MKB-praktijk van belang zijnde zaken komen aan bod en uiteraard besteedt de spreker aandacht aan alle voor de auto relevante belastingen: van de inkomstenbelasting tot de loonbelasting, via de vennootschapsbelasting, met een pitstop bij de BPM en dan snel door naar de omzetbelasting. De kansen, maar zeker ook de risico’s komen uitvoerig aan bod. Hoe zorgt u ervoor dat uw klant zo weinig mogelijk verrassingen krijgt? En als het dan niet goed gegaan is? Wat zijn de formele regels die de inspecteur (en uw klant) in acht moeten nemen? Een bijeenkomst die onmisbaar is voor iedereen die in de MKB-praktijk werkt en wel eens praktische vragen over auto’s krijgt.

Ondernemen in de inkomstenbelasting (Tijdsduur: 1,5 tot 8 uur)

Als je zelf geld verdient, anders dan met beleggen of in loondienst, dan ben je zelfstandig en moet je belasting betalen. Uw praktijk kent veel ondernemers, ZZP-ers, freelancers, beroepsbeoefenaren, artiesten of kunstenaars. Allemaal hebben ze te maken met de enorme fiscale wetgeving. Tijdens de bijeenkomst over ondernemen in de inkomstenbelasting behandelt de spreker een aantal aspecten. Het kan hierbij gaan om de actuele ontwikkelingen, maar ook verdieping ten aanzien van één of meerdere onderwerpen is mogelijk. Mogelijke onderwerpen zijn: is er wel een onderneming, hoe kan ik fiscaal winst uitstellen, urencriterium, werkt de werkruimte nog wel, tips en trucs over de vermogensetikettering, de investeringsaftrek en staking van de onderneming.

Groeien als ondernemer: wat is de fiscale route (Tijdsduur: 3 tot 8 uur)

Het gaat goed bij uw klanten. De eerste personeelsleden zijn aangenomen en verdere groei is in beeld. Hoe begeleidt u de groei fiscaal? Tijdens deze bijeenkomst neemt de spreker u mee in de wereld van groei. Hij stippelt voor u de optimale fiscale route uit. Het startpunt hangt af van uw klantenportefeuille, maar begint vaak bij de eenmanszaak die toe is aan een B.V. Hoe zet je zo’n structuur juist op.

Hoe zorgt u ervoor dat de onderneming verder kan groeien, zonder dat er fiscale hobbels ontstaan? Hoe beperkt u de belastingheffing zoveel mogelijk zodat de liquiditeit voor de groei beschikbaar blijft. Een boeiende en altijd actuele bijeenkomst met veel ruimte voor interactie.

Houdt de fiscale structuur stand? (Tijdsduur: 3 tot 8 uur)

Uw klant is al jaren aan het ondernemen en in die jaren is er veel veranderd. Ooit is er een juridische structuur bedacht, maar dat is al langer geleden. De hoogste tijd om de fiscale stand van zaken op te maken. Wat is het doel van de bedrijfsstructuur en behoeft die geen aanpassing?

Moeten we die ene vennootschap niet een keer liquideren en wat zijn daarvan de fiscale gevolgen? Waarom is er eigenlijk een fiscale eenheid? Kunnen we niet (een deel van) de onderneming als eenmanszaak voortzetten. Is het bedrijf fiscaal/juridisch wel klaar voor een verkoop? En willen de kinderen het niet voortzetten?

De fiscale spreker laat u aan de hand van vele praktische tips en trucs zien hoe u de structuur kunt optimaliseren. U kunt de opgedane kennis direct inzetten en creëert daarmee adviesomzet en nog meer tevreden klanten.

Actualiteiten vastgoed in het MKB (Tijdsduur: 1,5 tot 8 uur)

De aan- en verkoop van vastgoed vraagt altijd de aandacht van u als adviseur.

De vragen die ontstaan hebben altijd een fors belang. Binnen het MKB komen vragen over vastgoed met regelmaat voor. De fiscale spreker neemt aan de hand van de actualiteiten de belangrijkste aandachtspunten met u door. Door tijdig de juiste keuzes te maken, bespaart uw klant (acute) belastingheffing. Tijdens de bijeenkomst krijgt u van de spreker de beste mogelijkheden en keuzes aangereikt. Maar het vastgoed kent ook fiscale risico’s. Als adviseur moet u deze tijdig herkennen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laat de fiscale spreker zien waar het misgaat.

Estate planning: testament en schenken, aangifte erfbelasting en afwikkelen nalatenschap (Tijdsduur: 1,5 tot 8 uur)

Als adviseur kent u de persoonlijke situatie van uw klant goed. U kent zowel het privé- als het zakelijke vermogen en u bent op de hoogte van de gezinssituatie en de familieverhoudingen. Dat maakt u de beste persoon om uw klant te adviseren over zijn nieuwe testament.

U heeft ervoor gezorgd dat uw klant zo weinig mogelijk belasting betaald heeft en daar moeten zijn erfgenamen ook van profiteren. Hoe zorgt u ervoor dat zij zo weinig mogelijk erfbelasting betalen? Welke fiscale mogelijkheden biedt een testament? Hoe verwerkt u dat dan in de aangifte erfbelasting? De fiscale spreker legt u de belangrijkste zaken helder uit.

De bijeenkomst kent verschillende mogelijkheden. Het fiscale testamentadvies richt zich vooral op de klant die een nieuw testament op wil laten stellen en daarbij advies nodig heeft. U bent als adviseur degene die dan de regie moet voeren: Heeft de notaris de juiste informatie, Wat zijn de fiscale gevolgen van het concepttestament en kan dat beter?

Als uw klant wil gaan schenken, wat adviseert u dan? Wat zijn de mogelijkheden, wat is eigenlijk de beginpositie? Wat zien we hiervan in de praktijk, wat kan er beter? De aangifte erfbelasting is een ogenschijnlijk eenvoudige aangifte, maar daar kunnen veel complexe zaken in verborgen zitten. Het civiele recht speelt hierin een belangrijke rol. In de praktijk is er vaak niet meer dan een verklaring van erfrecht en een testament. U bent aan zet!

Tijdens de bijeenkomst legt de fiscale spreker uit hoe u dit aanpakt. Wat is het begin. Waar liggen de aandachtspunten. Welke keuzes moeten u of de erven maken. Kunnen zij de belastingheffing beperken en wat betekent dat voor de toekomst. Een zeer praktijkgerichte bijeenkomst. De hand-outs vormen direct een handig naslagwerk om in de toekomst het werk eenvoudiger te maken.

Estate planning: bedrijfsopvolging in het MKT (Tijdsduur: 3 tot 5 uur)

Het MKB mag geen hinder ondervinden van belastingheffing als ondernemingsvermogen naar een volgende generatie gaat. De wetgever heeft hiervoor vrijstellingen in de wet opgenomen. Hoe zorgt u ervoor dat uw klanten deze vrijstelling zo optimaal mogelijk kunnen benutten? De fiscale spreker laat aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe u de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten inzet.

Uw cliënt kan daarmee een zeer forse belastingbesparing bereiken. Het is overigens niet nodig dat één of meerdere kinderen het bedrijf ook daadwerkelijk gaan overnemen. Het vraagt om een nauwkeurige plannen en een goede afstemming. De fiscale spreker maakt samen met u het plan. Dit kunt u bij uw klanten gaan inzetten en hen laten profiteren van de vrijstellingen.

Fiscale toekomst na onrustige tijden (Tijdsduur: 3 tot 5 uur)

De afgelopen tien jaar waren voor veel ondernemers niet de beste jaren. De resultaten stonden onder druk. De aandacht verschoof volledig naar het waarborgen van de continuïteit van het bedrijf. Inmiddels zijn de meesten weer in wat rustiger vaarwater gekomen, maar drijven de brokstukken van het verleden nog rond. Zo zijn er diverse leningen binnen de groep, zijn activiteiten gestaakt, maar bestaat de vennootschap nog en weet eigenlijk niemand meer waarom sommige  vennootschappen een fiscale eenheid vormen.

Aan de hand van herkenbare praktijkvoorbeelden maakt de docent inzichtelijk hoe oude verliezen nieuwe kansen worden en hoe u voorkomt dat risico’s alsnog escaleren. Een leuke praktische bijeenkomst met veel interactie en dynamiek.

Direct inzetbaar in uw (advies)praktijk.

Wat mag en moet de inspecteur? (Tijdsduur: 3 tot 5 uur)

Uw klanten zijn aan veel regels gebonden. U moet als adviseur het spel ook binnen de lijnen spelen. Het lijkt daarbij soms alsof de belastinginspecteur enkel de scheidsrechter is. Maar niets is minder waar. Ook de belastinginspecteur is aan vele regels gebonden. De praktijk van het belastingrecht wordt steeds formeler. De inspecteur controleert minder en moet vaker (jaren later) achteraf corrigeren.

U of uw klant kan ook gele of rode kaarten aan de inspecteur uitdelen. U moet wel weten wanneer u dat kunt en hoe dat dan werkt. Doet u dat niet (tijdig), dan verspeelt u uw rechten. De formele regeltjes van belastingrecht kunnen tot zeer verrassende oplossingen leiden. Tijdens deze avond bespreken wij de recente wijzigingen en de jurisprudentie. Laat de inspecteur maar komen!

Actualiteiten BTW voor het MKB (Tijdsduur: 1,5 tot 8 uur)

Als accountant komt u binnen uw dagelijkse adviespraktijk in aanraking met BTW-zaken. De (Europese) ontwikkelingen in de BTW gaan erg snel. U wilt uiteraard op de hoogte blijven.

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u alle relevante ontwikkelingen in de BTW op een praktische wijze uitgelegd. Na deze bijeenkomst kunt u nog beter BTW-kansen en risico’s signaleren bij uw klanten.

BTW en e-commerce (Tijdsduur: 1,5 tot 5 uur)

Uw klanten verkopen online goederen en diensten door middel van dropshipping over de hele wereld en hebben daarnaast een onderneming binnen de deeleconomie.

Meer en meer speelt de BTW wetgeving in op deze ondernemingsvormen. Europese plannen en ontwikkelingen volgen zich in hoog tempo op. Tijdens deze bijeenkomst wordt u onder andere bijgepraat over de regeling voor afstandsverkopen en de Mini One Stop Shop en gaan wij in op de toekomstige ontwikkelingen.

BTW internationaal (Tijdsduur: 1,5 tot 8 uur)

Ook binnen de binnenlandse MKB-praktijk heeft u klanten die (ver) buiten Nederland ondernemen. Dat leidt tot eenvoudige vragen met vaak complexe antwoorden.

De Belastingdienst is steeds meer (geautomatiseerd) de BTW-stromen aan het controleren. Voor u als adviseur zaak dat u tijdig de risico’s voor uw klant in beeld heeft en elimineert. Tijdens deze bijeenkomst gaan wij in op alle belangrijke aspecten en krijgt u bijvoorbeeld meer inzicht in de toepassing en de bewijslast van het 0% tarief bij internationale transacties en ABC-leveringen. Nog interessanter wordt het als uw klanten geen goederen leveren, maar diensten verrichten.

Bij internationale diensten komt namelijk de vraag op waar die diensten belast zijn voor de BTW. U kunt dan zelfs te maken krijgen met BTW-wetgeving in andere landen. Na deze bijeenkomst kunt u de vragen van uw klanten op dit vlak nog beter beantwoorden.

BTW en vrijstellingen (Tijdsduur: 1,5 tot 8 uur)

U hebt klanten die voor de BTW-vrijgestelde prestaties verrichten. Zij zijn bijvoorbeeld actief in de zorg of in het onderwijs. Zijn alle prestaties wel vrijgesteld of is er ook deels belaste omzet? Welk deel van de voorbelasting op gemaakte kosten kan uw klant eigenlijk terugvragen? Zijn subsidies belast met BTW? Het antwoord op deze en andere vragen komen aan de orde tijdens deze bijeenkomst.

BTW en vastgoed (Tijdsduur: 3 tot 8 uur)

Veel ondernemers investeren in vastgoed. Een juiste planning zorgt voor de beperking van de belastingheffing. Zeker daar waar het gaat om BTW en overdrachtsbelasting. Uw klant wil graag weten of hij de BTW op verbouwingen of nieuwbouw terug kan vragen. Hoe zit het dan met de herziening van BTW? Geldt dat ook voor verbouwingen? En wat is eigenlijk een  verbouwing? Op welk moment verandert zo’n verbouwing in nieuwbouw? En heeft dat gevolgen voor de BTW en overdrachtsbelasting? Wat moet u in uw praktijk weten van de aangekondigde herziening op de kostbare diensten?

Dagelijkse administratie en BTW (Tijdsduur: 1,5 tot 5 uur)

U bent betrokken bij de administratie van uw klanten. U ziet veel (digitale) facturen voorbij komen, maar waar moeten de facturen nu exact aan voldoen? Is het waar dat facturen naar een buitenlands adres altijd met 0% moeten? Wat moet ik met de btw op onbetaalde verkoopfacturen. Moet ik binnen de fiscale eenheid een factuur uitreiken?

Veel fiscale (boete) procedures over de BTW zijn terug te brengen tot de verwerking in de administratie. Door een juiste alertheid bij de verwerking van de administratie voorkom je later vervelende situaties en vragen. De docent kent als praktijkman de vele vragen uit de btw-administraties en weet welke klassieke fouten in bijna elke administratie sluipen. Tijdens deze bijeenkomst staat de verwerking van de facturen in BTW-aangifte centraal en gaat de docent in op de veel voorkomende fouten.

Met praktische tips, eenvoudige handreikingen en verscherpte alertheid verhoogt u de kwaliteit van de BTW-administratie. Onmisbaar voor iedereen die met administraties en omzetbelasting bezig is.

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly